Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο της επισκευής των λιμένων Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού και Λυγιάς στη Λευκάδα, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

- Advertisement -spot_img

Την προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές – Αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς λόγω σεισμού (17/11/2015), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής.

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:00 π.μ. και αντίστοιχα ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 30η Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα η 10:30 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.174.724,17 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με πιστώσεις ΕΠΑ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του εν λόγω έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει.

Φορέας κατασκευής του έργου θα είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ