Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, 2023

Τροπολογία για την παράταση μέχρι 30/9/2022 της δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων από ΟΤΑ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Advertisement -spot_img

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Σύμβουλος Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Ε.Ε.Α.

 

Παράταση στην δυνατότητα παραχώρησης, ατελώς, κοινόχρηστων χώρων από ΟΤΑ, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μέχρι και την 30/9/2022 δίνεται με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών και έτσι η σχετική προθεσμία, που έληγε την 31/3/2022, παρατείνεται προς όφελος των επιχειρήσεων, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα περιορισμοί λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η τροπολογία δίνει την δυνατότητα για την παραχώρηση ατελώς από τους δήμους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενού στην άδεια χρήσης τους, κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 65 του Ν.4688/2020.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 65 του Ν. 45688/2020 προβλέπονταν ότι, έως την 31η.3.2022, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι, δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Επίσης, από την ως άνω διάταξη προβλέπονταν ότι, με  την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, για τη χορήγηση της αδείας χρήσης πρόσθετου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευών σκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.). Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας προβλέπεται ότι, εξαιτίας των μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διάδοσης του κορωνοίού, είχε ανασταλεί, μεταξύ άλλων, για σημαντικό χρονικό διάστημα η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός ή εκτός του καταστήματος. Κατόπιν της επαναλειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιβλήθηκαν κανόνες τήρησης αποστάσεων προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, με αποτέλεσμα να περιορίζεται δραστικά η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων στον παραχωρηθέντα κοινόχρηστο χώρο. Λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών των ανωτέρω μέτρων, προτείνεται η  σχετική νομοθετική ρύθμιση, ώστε η λειτουργία των καταστημάτων να καταστεί βιώσιμη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του προσωπικού και των αποδεκτών των υπηρεσιών των εν λόγω καταστημάτων.

Κατόπιν τούτων το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 λαμβάνει το εξής περιεχόμενο :

«1. Έως την 30η.9.2022, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου Δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α’ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμένος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 13 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’ 171). Προκειμένου περί οδών, η παραχώρηση χρήσης τους λαμβάνει χώρα, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και αφορά το τμήμα προ των καταστημάτων ή στην προβολή αυτών. Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του βασιλικού διατάγματος του τετάρτου εδαφίου. Δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό.».

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ