Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Πρώτη επιλογή για αγρότες καθίσταται ο Αναπτυξιακός, για Νέους προσφέρονται τα Σχέδια Βελτίωσης, λίγοι στο Ανάκαμψης

- Advertisement -spot_img

Σε τρία προγράµµατα εκσυγχρονισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων για αγορά τρακτέρ, παρελκόµενων, φωτοβολταϊκών και οχηµάτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των παραγωγών της χώρας, αυτήν την περίοδο.

Τον Ιούνιο σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Νίκο Παπαθανάση θα ανοίξει ο Αναπτυξιακός για αγρότες µε κονδύλια 150 εκατ. ευρώ.

Στις 18 Ioυλίου αναµένεται το πρόγραµµα Εκσυγχρονισµού Εκµεταλλεύσεων του Ταµείου Ανάκαµψης, και ακολουθούν τα Σχέδια Βελτίωσης. Τα τρία προγράµµατα έχουν κυρίως διαφορές ως προς τους δικαιούχους, τα ύψη ενίσχυσης αλλά και τον ελάχιστο προϋπολογισµό φακέλου. Συγκεκριµένα:

∆ικαιούχοι

Σχέδια Βελτίωσης: Κατ’ επάγγελµα αγρότες και νέοι γεωργοί του ΠΑΑ µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης 12.000 ευρώ και άνω.

Αναπτυξιακός: Αγρότες-φυσικά πρόσωπα (για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ), αγροτικές επιχειρήσεις, συλλογικά σχήµατα.

Ταµείο Ανάκαµψης: Αγροτικές επιχειρήσεις του εµπορικού δικαιού και συλλογικά σχήµατα που παράγουν τελικό προϊόν µε το 40% της α’ ύλης να προέρχεται από συµβολαιακή ή από δικιές τους εκµεταλλεύσεις.

Ύψος επένδυσης

Σχέδια Βελτίωσης: Μέγιστο 130.000 ευρώ για φυτική παραγωγή, και 200.000 ευρώ στη ζωική παραγωγή. ∆εν έχει δηµοσιευθεί ελάχιστο ποσό.

Αναπτυξιακός Νόµος: Κατ’ ελάχιστο 50.000 ευρώ για οµάδες, 100.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις, 250.000 ευρώ για µικρές, 500.000 για µεσαίες και 1 εκατ. ευρώ για µεγάλες.

Ταµείο Ανάκαµψης: Κατ’ ελάχιστο 500.000 ευρώ για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Ένταση ενίσχυσης

Σχέδια Βελτίωσης: Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών ή δικαιούχοι Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Αν. Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%. Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%. Λοιποί Γεωργοί: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Αναπτυξιακός νόµος: Αττική: 15-25%, Νότιο Αιγαίο: 30%, Κρήτη, ∆. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος: 40%, υπόλοιπες περιφέρειες: 50%. Η ένταση ενίσχυσης αυξάνεται 20% για επενδύσεις µικρών επιχειρήσεων. Με εξαίρεση ορεινές περιοχές και νησιά, οι αγροτικές επενδύσεις λαµβάνουν το 80% των παραπάνω ποσοστών έντασης ενίσχυσης.

Ταµείο Ανάκαµψης: Νησιά Αιγαίου (εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια) Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο): 75%. Αττική: 40%, λοιπές περιφέρειες 50%.

Στα πρόχειρα η μελέτη για Αναδιάρθρωση

Ακόµη στη γραφειοκρατία βρίσκεται η διαδικασία για την ανάθεση της µελέτης στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, ενώ µέσα σε δύο µήνες το πολύ θα πρέπει να είναι έτοιµη ώστε να «τρέξει» το αντίστοιχο πλάνο ενίσχυσης του Ταµείου Ανάκαµψης ύψους 166 εκατ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το δίµηνο θα πρέπει όχι µόνο να έχουν προκύψει σαφείς οικονοµοτεχνικές µελέτες µε στοιχεία κόστους και απόδοσης για µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή και επιτραπέζια σταφύλια, αλλά και να δηµοσιευτούν τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που θα προταθούν προς φύτευση ανά περιοχή.

Ως εκ τούτου, σε ένα τόσο ασφυκτικό πλαίσιο µοιάζει δύσκολο να πραγµατοποιηθεί µία πλήρως τεκµηριωµένη µελέτη για ένα τόσο κρίσιµο ζήτηµα, µε ευθύνη της γενικής γραµµατείας του ΥΠΑΑΤ η οποία άργησε χαρακτηριστικά να αναθέσει το έργο. Παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 1 χρόνο είναι γνωστό ότι θα προκηρυχθεί πρόγραµµα για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών.  Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ στη µελέτη δεν θα υπάρξουν προτάσεις για συγκεκριµένες ποικιλίες αλλά για χαρακτηριστικά που αυτές θα πρέπει να έχουν (π.χ αντοχή στο ψύχος κ.λπ). Στην πρόσκληση του προγράµµατος που έχει δηµοσιευθεί αναφέρεται συγκεκριµένα πως από τη µελέτη πρέπει να προκύψουν οι ποικιλίες νέων πολυετών φυτειών οι οποίες εµφανίζουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ανταγωνιστικές σε κάθε έναν από τους παρακάτω παράγοντες και προτείνονται για νέα εγκατάσταση στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης:

1) Είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

2) Τα προϊόντα τους έχουν υψηλή εµπορική αξία και εµφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού.

  1. Είναι ανθεκτικές σε ασθένειες και εχθρούς, µε χαµηλό βαθµό απωλειών κατ’ έτος.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει

«Υπογράφηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, οι Αποφάσεις Τροποποίησης των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα υποέργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.

Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT, και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr.

Οι αποφάσεις που τροποποιούνται είναι:

1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A1%CE%A3884653%CE%A0%CE%93-%CE%91%CE%947

 2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 18/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9C%CE%9B%CE%A04653%CE%A0%CE%93-9%CE%9A%CE%A4

3. Πράσινος αγρο-τουρισμός

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 5/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A5004653%CE%A0%CE%93-%CE%A8%CE%9A%CE%A3

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%9B%CE%A0%CE%9B04653%CE%A0%CE%93-%CE%A9%CE%9D%CE%A1

5. Γενετική Βελτίωση Ζώων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022

Το κείμενο της απόφασης τροποποίησης πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%95%CE%92%CE%9684653%CE%A0%CE%93-837»

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ