Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Παράταση στις ρυθμίσεις για πεζόδρομους

- Advertisement -spot_img

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1533 Τεύχος Β’ 31 Μαρτίου 2022 η απόφαση Αριθμ. 20396 για την παράταση ισχύος των διατάξεων που επιτρέπουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την παραχώρηση χώρων τραπεζοκαθισμάτων και διδρομών πεζών.

Συγκεκριμένα το Άρθρο 1 αναφέρει:

  1. Η ισχύς του άρθρου 110 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) που διατήρησε την ισχύ της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α’ 101) παρατείνεται έως την 31ή.5.2022 για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύ- νου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
  2. Η ισχύς των αποφάσεων δημιουργίας προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινής δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας παρατείνεται αυτοδικαίως από την 31η.3.2022 έως την αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος ημερομηνία.

Η παράγραφος 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 αναφέρει:

Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης /στάσης / στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28.2.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, η ισχύς της παρούσας δύναται να παρατείνεται εφόσον συντρέχουν οι λόγοι του πρώτου εδαφίου.

Πηγή: myota.gr
- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ