Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Eρώτηση Ελληνικής Λύσης: «Ανάγκη υπαγωγής των μαθητών του Ευηνοχωρίου σε ειδικό καθεστώς εν όψει Πανελληνίων Eξετάσεων»

- Advertisement -spot_img

H ερώτηση που κατατέθηκε στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση σχετικά με το θέμα«Ανάγκη υπαγωγής των μαθητών του Ευηνοχωρίου σε ειδικό καθεστώς  εν όψει Πανελληνίων Eξετάσεων» και η απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη υπαγωγής των μαθητών του Ευηνοχωρίου σε ειδικό καθεστώς εν όψει Πανελληνίων Eξετάσεων»

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, σε προβληματισμό και αβεβαιότητα βρίσκονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Λυκείου Ευηνοχωρίου εν όψει Πανελληνίων Εξετάσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ετοιμάζονται να δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις υπό όρους άνισους, χωρίς να υπάρχει παραπλήσιο σημείο εκκίνησης με τους υπόλοιπους συνυποψήφιούς τους. Δυστυχώς, γιαυτούς τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Αιτωλοακαρνανία την 11η Δεκεμβρίου τους έχουν βάλει εδώ και μήνες σε περιπέτειες και καθημερινή ταλαιπωρία. Αποτέλεσμα της κακοκαιρίας υπήρξαν πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Η γέφυρα του ΟΣΕ κατέρρευσε, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση, ενώ η γέφυρα για την κίνηση των αυτοκινήτων υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Το χωριό τους αποκόπηκε από την παλιά εθνική οδό λόγω της μη προσπελασιμότητας της γέφυρας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να είναι αναγκασμένοι να διανύουν καθημερινά άνω των 30 χλμ. παραπάνω για να φτάσουν στο σχολείο τους και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, υφίστανται μεγάλη ταλαιπωρία, χάνουν πολύτιμο χρόνο από το διάβασμά τους αλλά και οι οικογένειές τους επωμίζονται πολλαπλάσια έξοδα. Οι οικογένειες των μαθητών αλλά και οι ίδιοι βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, αφού η καθίζηση της γέφυρας έχει επηρεάσει αρνητικά ολόκληρη την οικονομία της περιοχής, με άμεσο αντίκτυπο και στις μετακινήσεις οι οποίες γίνονται μετεμποδίων λόγω και της διακοπής των δρομολογίων των ΚΤΕΛ. Οι εξετάσεις είναι προ των πυλών και οι μαθητές περνούν περισσότερο χρόνο στον δρόμο ταξιδεύοντας παρά στο γραφείο τους μελετώντας. Οι συγκεκριμένοι μαθητές λόγω των συνθηκών που βιώνουν δε θα δώσουν Πανελλήνιες επί ίσοις όροις με τους συνομηλίκους τους ανά την Επικράτεια. Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4653/2020 (ΦΕΚ Α΄ 12) δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής μαθητών που πρόκειται να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές 2022 σε ειδικό καθεστώς, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Οι μαθητές του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του ειδικού καθεστώτος που περιγράφει ο νόμος. Πρόκειται συγκεκριμένα για τέσσερις (4) μαθητές από τον Γαλατά, έναν (1) μαθητή από το Κρυονέρι και έναν (1) μαθητή από το Περιθώρι, που φοιτούν στην Γ΄ τάξη του Λυκείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου τους με την υπαριθμ. 15/1-3- 2022 Πράξη αιτείται ομόφωνα την υπαγωγή των έξι αυτών μαθητών στο ειδικό καθεστώς του ν. 4653/2020. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να δείξει την απαιτούμενη ευαισθησία και

να εντάξει τους συγκεκριμένους μαθητές στο ειδικό καθεστώς, εξαλείφοντας την ανισότητα που έχει δημιουργηθεί, δίνοντάς τους έτσι δικαίωμα στο όνειρο και την ανέλιξή τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε, ώστε οι μαθητές του Ευηνοχωρίου να δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις επί ίσοις όροις με τους υπόλοιπους συνυποψήφιους;

  1. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες υπαγωγής των μαθητών του Ευηνοχωρίου στο ειδικό καθεστώς του ν. 4653/2020, ώστε να εξαλειφθεί η δημιουργηθείσα ανισότητα;

  1. Δεδομένου ότι οι μαθητές, μετά από δύο χρόνια τηλεκπαίδευσης, χρειάζονται πολύ χρόνο για να επανέλθουν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ομαλά και όχι τιμωρητικά, δε θα ήταν δικαιότερη μια αξιολόγηση με βάση τις συνθήκες που βιώνουν; Η υπαγωγή των μαθητών του Ευηνοχωρίου στο ειδικό καθεστώς του ν. 4653/2020 δεν είναι προς αυτήν την κατεύθυνση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 4099/22-3-2022»

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄38) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 4777/2021 (Α΄25), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α΄12), οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ περιοχών, που πλήττονται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, όπως, ιδίως, από καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, εισάγονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για μαθητές και αποφοίτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι κατοικούν μονίμως στις περιοχές του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και εάν υποβάλλουν αίτηση – δήλωση συμμετοχής σε λύκειο άλλης περιοχής ή σε άλλη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για όσους υποβάλλουν αίτηση – δήλωση και συμμετέχουν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ή στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων συνέβη το περιστατικό και αφορά στην εισαγωγή κατά το οικείο ακαδημαϊκό έτος. Η περιοχή πρέπει να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3013/2002 (Α΄ 102).

Για την εφαρμογή του παρόντος απαιτείται κάθε φορά η έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονται το ειδικό ποσοστό, το οποίο αποδίδεται βάσει του αριθμού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις, ανά κατηγορία λυκείου (ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ., ημερήσιο, εσπερινό) και το οποίο δεν υπερβαίνει, ανά κατηγορία, το δύο τοις εκατό (2%), η δυνατότητα υπαγωγής στο ειδικό ποσοστό, ειδικότερες προϋποθέσεις για την επιλογή, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε κάθε περίπτωση, προϋποθέσεις για την επιλογή είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει: α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση, β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και γ) συνολικό αριθμό μορίων τουλάχιστον

ίσο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του αριθμού των μορίων που πέτυχε ο τελευταίος επιτυχών της κατηγορίας τους στη συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση κατά το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Για τον υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ