Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Απολογιστική Ημερίδα της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων»

- Advertisement -spot_img

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής και ψηφιακών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», διοργάνωσε την 1η Ενημερωτική Εκδήλωση του προγράμματος με στόχο την ενημέρωση των ωφελούμενων, του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου για τα αποτελέσματα της πράξης.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022, και ώρα 18:30, στη Συνεδριακή Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, στο Αγρίνιο. Παράλληλα έγινε προβολή Live-streaming, με την τεχνική υποστήριξη της Istros Production , στις επίσημες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και του αναδόχου Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχ. Προγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020 δημοσιότητας, της ημερίδας με στόχο την πανελλαδική αναμετάδοση, για να μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε όλη τη χώρα.

Σκοπός της δράσης ήταν να παρουσιαστούν οι στόχοι και το Όραμα της Πράξης, η Αναπτυξιακή του διάσταση και η δυναμική εξωστρέφειας που δίνατε στο έργο, τα Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη που παράγει στο σύνολο της, καθώς και η πορεία Υλοποίησης και Οικονομικής Διαχείρισης της πράξης.

Συντονιστής της 1ης Ενημερωτικής Εκδήλωσης ήταν o κ. Ρόμπολας Γεώργιος, προϊστάμενος του τμήματος Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματικό βιοτεχνικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Υπεύθυνος της πράξης, o οποίος προσκάλεσε τον κ. Ναστούλη Κωνσταντίνο Πρόεδρο της εστίασης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να απευθύνει χαιρετισμό, ενώ ευχαρίστησε για την παρουσία τους, τον κ. Παπαευθυμίου Γενικό Γραμματέα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, τους κ.κ. Καρβελά, Κωστακόπουλο και κ. Κώνστα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον κ. Κανάτα Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Χαιρετισμό Απεύθυνε ο πρόεδρος της Εστίασης κ. Ναστούλης. Αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αποτελεσματική και συστηματική υποστήριξη όλων των Επιχειρήσεων – μελών του και ιδιαίτερα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της Ψηφιακής Στρατηγικής. Ενώ τόνισε την δικαίωση που αισθάνεται το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και όλη η ομάδα έργου της πράξης για την στήριξη των επιχειρήσεων ειδικά σε αυτή την περίοδο όπου ο Covid-19 και οι κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις έχουν δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα, προβλήματα στην επιχειρηματικότητα. Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχ. Προγραμμα «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020.

Εν συνεχεία, τον λόγο πήρε ο, Υπεύθυνος του Εμπορικού Τμήματος της Knowledge Α.Ε., η οποία είναι η ανάδοχη εταιρεία που υλοποίησε το έργο, κ. Ζώτος Νικόλαος. Παρουσίασε εν συντομία το προφίλ της ανάδοχης εταιρείας και αναφέρθηκε στο όραμα και τους στόχους της πράξης όπως προκύπτουν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Αναφέρθηκε στο αντικείμενο του έργου, το οποίο είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Επιμελητηρίου και η ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών και στους τέσσερις άξονες των δράσεων του.

Ενδεικτικά το περιεχόμενο των τεσσάρων αξόνων:
❖ Αναβάθμιση της εσωτερικής Ψηφιακής Υποδομής του Επιμελητηρίου
❖ Αξιοποίηση και επέκταση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του Επιμελητηρίου
❖ Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης (Portal) του Επιμελητηρίου
❖ Δημιουργία μηχανισμού Επικοινωνίας και Ενημέρωσης των επιχειρήσεων
❖ Πλήρης διαδικτυακή εξυπηρέτηση των Επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο (One Stop Shop)
❖ Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων των επιχειρήσεων
❖ Μηχανισμός διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data)
❖ Υποδομή Disaster Recovery του συστήματος εσωτερικής μηχανογράφησης
❖ Αναβάθμιση εξοπλισμού του Επιμελητηρίου
❖ Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Επιχειρηματικό Κέντρο
❖ Σύγχρονος Επιχειρηματικός Οδηγός
❖ Ηλεκτρονικός Τουριστικός Οδηγός του Επιμελητηρίου
❖ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνεργασίας Επιχειρήσεων (Business Collaboration Hub)
❖ Αγορά Εργασίας career.epimetol.gr
❖ Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (ZEUS eVoting)
❖ Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας
❖ Καταγραφή της δημογραφικής εξέλιξης ανά κλάδο, περιοχή, κατηγορία, κλπ των επιχειρήσεων αξιοποιώντας στοιχεία του Μητρώου.
❖ Διασύνδέση, σε πραγματικό χρόνο με το Cloud ΟΠΣ του Επιμελητηρίου (Μητρώο επιχειρήσεων)
❖ Γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτη όλων των επιχειρήσεων του Νομού και δυνατότητα φιλτραρίσματος βάσει βασικών στοιχείων από το μητρώο του Επιμελητηρίου
❖ Επιλεγμένα data sets και στατιστικά μέσω των Open Data– σύμφωνα πάντα με την επιθυμητή πολιτική του Φορέα statistics.epimetol.gr
❖ Παροχή Εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Πληροφόρησης και Συμβούλων
❖ Online Επιχειρηματική Πληροφόρηση και Συμβουλευτική advisor.epimetol.gr
❖ Ίδρυση Επιχείρησης
❖ Διοίκηση και λειτουργία επιχείρησης
❖ Ανάπτυξη στους επιχείρησης
❖ Χρηματοδότηση επιχείρησης
❖ Εξωστρέφεια και εξαγωγές,
❖ Μεταβίβαση / Διακοπή λειτουργίας
❖ Φορολογιστικά / Εργασιακά / Ασφαλιστικά
❖ Εφαρμογή Αποτίμησης Αξίας Επιχείρησης businessvaluation.epimetol.gr
❖ Αποτίμηση αξίας μιας επιχείρησης
❖ Προεξόφληση των Καθαρών Ταμειακών Ροών

Κλείνοντας και με αίτημα του κ. Ρόμπολα έγινε προβολή και περιήγηση στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Επιμελητηρίου, κατά την οποία αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της, που είχε ως βασικό της μέλημα την ανάδειξη ολόκληρης της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης, αναφέρθηκε στον επικοινωνιακό σχεδιασμό του Επιμελητηρίου για έναν σταθερό εβδομαδιαίο NEWSLETTER Επιχειρηματικότητας.

Μετά τη λήξη της μετάδοσης, οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, να θέσουν ερωτήσεις και να έχουν ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την ομάδα σχεδιασμού του έργου, και να λύσουν αρκετές από τις απορίες τους, κυρίως σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας. Επίσης έγινε και αναφορά στο Γραφείο Ενημέρωσης που λειτουργεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, απορία και ενημέρωση.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ