Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων έως και 50% για ελληνικές επιχειρήσεις και startups από το Ταμείο Ανάκαμψης

- Advertisement -spot_img

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι μέσω δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και έτους ίδρυσης, ως το 50% της επένδυσής τους με επιτόκιο 0,35%.

Η δυνατότητα χρηματοδότησης δανείων σε επιχειρήσεις αφορά σε επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ το νέο πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το δανειακό σκέλος του «Ελλάδα 2.0», ύψους 12,7 δισ. ευρώ, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, επιτρέποντας την ανθεκτικότητα στις διεθνείς αντίξοες συνθήκες και τη διατήρηση ενός υψηλού ρυθμού ανάπτυξης. Οι επενδύσεις του «Ελλάδα 2.0» επικεντρώνονται στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δεδομένου ότι το 37% των δαπανών τους θα αφορούν στο κλίμα και το 20% στην προώθηση της ψηφιακής μετάβασης των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν επενδυτικά σχέδια που είναι ήδη ενταγμένα ή δεν έχουν ενταχθεί σε διάφορα καθεστώτα ενίσχυσης (Αναπτυξιακός Νόμος, άλλο πλην Αναπτυξιακού ή συνδυασμός αυτών), αλλά και επενδυτικά σχέδια που αναμένεται ή δεν αναμένεται να ενταχθούν σε κάποιο αναμενόμενο καθεστώς ενίσχυσης.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ως ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια του πυλώνα Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη θεωρούνται επιλέξιμα εφόσον καλύπτεται ένας τουλάχιστον δείκτης καινοτομίας, όπως ενδεικτικά:

  • Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το ΕΣ,

  • Ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το ΕΣ,

  • Επενδυτικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν (όχι νέο brand),

  • Επενδυτικό σχέδιο μικρομεσαίας επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέα υπηρεσία (όχι νέο brand).

Αντίστοιχα, για να ισχύουν οι συνθήκες Έρευνας και Ανάπτυξης, θα πρέπει εναλλακτικά το αντικείμενο της έρευνας:

  • να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας (RIS3) (π.χ. Αγροδιατροφή, ΤΠΕ, Υλικά, Τουρισμός κλπ) ή του Horizon 2020

  • να προβλέπει τη διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή/ και πειραματικής ανάπτυξης

  • να στοχεύει στη δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών

  • ο επενδυτής ή / και οι κύριοι ερευνητές της ερευνητικής ομάδας να έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία, πριν την αίτηση δανειοδότησης ή

  • το επενδυτικό σχέδιο να προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ, είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν ενδεικτικά: Γήπεδα (αγορά και διαμόρφωση), αγορά, κατασκευή ή χρήση κτιρίων, αγορά ή κατασκευή εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, άυλα, μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο, μετακινήσεις, αναλώσιμα, κεφάλαιο κίνησης, δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2022 και υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας https://rrf-gobeyond.gr/welcome.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στις υποβολές επενδυτικών σχεδίων να γίνονται και ηλεκτρονικά και μάλιστα από 1/6/2022 καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της για την κατάθεση των επενδυτικών σχεδίων. Η πλατφόρμα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να παρέχει ταχύτητα και επαρκή ενημέρωση των επενδυτών και να δίνει δυνατότητα γρήγορων εκταμιεύσεων, ενώ είναι έτσι διαμορφωμένη, ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια και πληροφόρηση των επενδυτών.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ