Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023

Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων

- Advertisement -spot_img

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 67+500 έως και την χ/θ 69+700».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

4. Το υπ’ αριθ. 100939/2330 από 07/04/2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε..

5. Την υπ’ αριθ. 6313/22/740786 από 07/04/2022 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου.

Και αποσκοπούντες στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1.-Τον περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος και την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητας όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων, στο τμήμα της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, από την χ/θ 67+500 (κόμβος INTERSPORT) έως και την χ/θ 69+700 (κόμβος Δ.Α.Κ.), προκειμένου εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος πρασίνου επί του Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα επί της νησίδας της  Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στα πλαίσια του έργου «Εργασίες συντήρησης πρασίνου σε κεντρικές οδούς πάρκα, πλατείες, νησίδες, χώρους δημοτικών κοιμητηρίων, παιδικών σταθμών και άλλων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αγρινίου».

2.- Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 11/04/2022 έως και την Κυριακή 17/04/2022, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 15.00΄.

3. Μετά το πέρας των εργασιών το ανωτέρω τμήμα της Ε.Ο. θα δίδεται εκ νέου στην κυκλοφορία.

ΑΡΘΡΟ (2)

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με ευθύνη του αναδόχου κ. ΤΕΓΑ Γεωργίου, να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ακώλυτη και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Κ.Ο.Κ. εργοταξιακή σήμανση, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502 από 9/7/2003 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (τεχνική προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων) και την υπ’ αριθ. (4) σχετική εγκεκριμένη μελέτη σήμανσης του έργου.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα απόφαση θα ισχύει από την 08.00΄ ώρα της 11/04/2022 και ύστερα από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ. , την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης εργοταξιακής σήμανσης και λήγει την 15.00΄ ώρα της 17/04/2022.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Νικ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ