Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

- Advertisement -spot_img

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ανακοινώθηκε η δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΔΕ/ΔΑΟ/149972/664/11-05-
2023 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των
αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη
στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο
της υπ. αριθμ. 1710/7- 5-2021 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Βάσει της τροποποίησης των αποτελεσμάτων μετά την αξιολόγηση των
ενδικοφανών προσφυγών διατίθεται συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 250.806,64
€ για 21 επιλέξιμες αιτήσεις.
Στόχοι της Δράσης 4.1.2 είναι:
 Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που
συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης
της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά
συστήματα.
 Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της
αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών
συστημάτων στη γεωργία.
 Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
και η άμβλυνση των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της
βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
 Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών
εκμεταλλεύσεων μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να
εκσυγχρονιστούν.
Όπως αναφέρει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος / Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος « Η
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποτελεί προτεραιότητα για μια
βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργική εκμετάλλευση. Πρόκειται για ένα μικρό σε
προϋπολογισμό πρόγραμμα που όμως δίνει σημαντικές λύσεις και δείχνει το δρόμο
για το παρόν και μέλλον της γεωργίας που η διαχείριση των φυσικών πόρων είναι

προαπαιτούμενο. Ευελπιστούμε και στοχεύουμε σε παρόμοια προγράμματα με
ακόμα ευρύτερη συμμετοχή παραγωγών στο μέλλον»

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ