Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών έργων Ν. Αιτ/νιας Ο ΘΑΛΗΣ -Παρουσίαση: smart panels – έξυπνοι διασυνδεδεμένοι πίνακες

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24/6/2019 παρουσίαση από την εταιρία Schneider Electric με θέμα : smart panels – έξυπνοι διασυνδεδεμένοι πίνακες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών έργων Ν. Αιτ/νιας Ο ΘΑΛΗΣ. Η εκδήλωση διεξήχθη σε ευχάριστο κλίμα υπό την παρουσία μελών του Συνδέσμου.