Παρουσίαση δράσεων Ε.Π ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 την Πέμπτη 18-4-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Ε.Π ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση Μ.Μ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2019” – “Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας την Πέμπτη 18-4-2019 και ώρα 19.00′