Νέο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Από 11 μέχρι 22 Απριλίου οι αιτήσεις – 9,35 εκατ. ευρώ για τη Δυτική Ελλάδα – Αναλυτικά οι όροι συμμετοχής.

Με Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) δεκαπέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000€) προκηρύχθηκε Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Από τα χρήματα αυτά, τα 9.350.000,00 € αφορούν τους παραγωγούς στη Δυτική Ελλάδα και τα 5.650.000,00 € τους παραγωγούς στη Θεσσαλία. Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69026-69032. Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο βοσκοτόπου, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου. Ύψος ενίσχυσης Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία».

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here