Ζητείται εξωτερικός συνεργάτης από την ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ

H ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΕ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με εξωτερικό συνεργάτη (για τις υπηρεσίες δρομολόγησης λεωφορείων), ο οποίος να είναι πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Μηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός) με ειδίκευση ή εμπειρία στην συyκοινωνιολογίας και στον προγραμματισμό δρομολογίων δημόσιας συγκοινωνίας.